Původní stav

Návrh

Průběh prací

Po rekonstrukci